Ο ΚΑΝΤΡΗΣ - ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, εστιατόριο με Ελληνική ντόπια κουζίνα,
θαλασσινά, κρεάς,
Ανοιχτά Μάϊο - Σεπτέμβριο.

customer tabs